• Kennisstad

  Verkeer

  De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid

  De VVD wil duurzaamheid stimuleren.

  Lees meer
 • Werk en inkomen

  Werk en inkomen

  De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

  Lees meer
 • Ondernemen

  Ondernemen

  Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst.

  Lees meer
 • Wageningen

  Verkiezingsprogramma GR ...

  Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2018

  Lees meer
 • Kennisstad

  Cultuur

  De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur.

  Lees meer
 • Kennisstad

  FoodValley

  Food Valley is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Wageningen als kennisstad.

  Lees meer
 • Kennisstad

  Integratie

  De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet.

  Lees meer
 • Kennisstad

  Jongeren

  De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving.

  Lees meer
 • Kennisstad

  Onderwijs

  Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en een toekomst op te bouwen.

  Lees meer
 • Kennisstad

  Sport

  Investeren in sport is een investering in de toekomst.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Afval

  Afvalinzameling is een taak van de gemeente en die moet worden uitgevoerd tegen zo laag mogelijke kosten.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Natuur

  De VVD hecht veel waarde aan onze natuur.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Windmolens

  Wij zijn tegen de plaatsing van windmolens in Wageningen.

  Lees meer
 • Minder regels

  Kleine effectieve overheid

  De VVD staat voor een krachtige, kleine overheid. Er zijn in Nederland teveel bestuurders en bestuurslagen.

  Lees meer
 • Minder regels

  Welstand

  De VVD vindt dat de verplichte toets door welstandscommissies moet worden afgeschaft.

  Lees meer
 • Werk en inkomen

  Gemeentelijke belastingen

  Wij willen lagere lasten voor inwoners en ondernemingen.

  Lees meer
 • Werk en inkomen

  Wonen

  Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat Wageningers op ieder moment in hun leven het juiste huis

  Lees meer
 • Zorg en WMO

  Zorg en WMO

  Wij vinden dat iedereen goede zorg verdient.

  Lees meer
 • Ondernemen

  Agrarische sector

  Nederland is, met name dankzij de land- en tuinbouwsector, de tweede voedselexporteur ter wereld.

  Lees meer
 • Ondernemen

  Toerisme en recreatie

  Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de (lokale) economie.

  Lees meer
 • Wageningen

  Dienstverlening

  Wij verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit.

  Lees meer
 • Wageningen

  Referendum

  Referendum moet worden afgeschaft

  Lees meer
 • Wageningen

  Veiligheid

  Wij willen dat iedereen in Wageningen veilig is op straat, op school en in zijn eigen huis.

  Lees meer