• Mark Rutte: "Mijn ambitie, mijn plan"

  07 oktober − Op 7 oktober 2016, heeft Mark Rutte zijn plan voor Nederland gepresenteerd. Lees verder

 • Woensdag 18 januari Nieuwjaarsborrel

  15 januari − Kom ook op woensdag 18 jauari om 20:00 naar het Heerenstraat theater voor de nieuwjaarsborrel van VVD Wageningen Lees verder

 • Ook woningen in hogere prijsklassen bouwen

  23 november − Er zijn door dit college wat ons betreft voldoende hoge en goedkope appartementen gebouwd. Niet iedereen in Wageningen heeft een laag inkomen en er moeten ook voldoende huizen met een tuin in de wat hogere prijsklasse komen. En voor de senioren die iets meer te besteden hebben ook wat grotere appartementen in de buurt van het centrum. Lees verder

 • VVD stemt tegen zwabberbegroting

  09 november − In de laatste raadsvergadering stond de meerjarenbegroting 2017-2020 op de agenda. De VVD heeft –samen met de voltallige oppositie- tegen deze begroting gestemd. Lees verder

 • Weer geen besluit rondweg

  08 november − De coalitie laat de wethouder opnieuw in zijn hemd staan en stuurt hem opnieuw met een kluitje in het riet (met weer een nieuw onderzoek) terug naar de provincie. De VVD houd van aanpakken en wil nu snel een besluit nemen voor de enige goede en duurzame optie en dat is wat ons betreft een rondweg die het drukke verkeer om de stad heen leidt. Lees verder

 • Kind centraal!

  12 oktober − Afgelopen raadsvergadering werd de Visie Kind Centraal behandeld. Deze visie gaat over aanvullende educatie van jonge kinderen (0-13 jaar) met leerachterstand. Nu wordt er per kind met een leerachterstand (60 gevallen) een kindplaats bij een school betaald. Lees verder

 • VVD-Dag: De Miljoenennota

  30 september − Traditiegetrouw vindt vroeg in het politieke jaar Prinsjesdag plaats. Welke plannen heeft het kabinet voor het komende jaar? Maar nog belangrijker, wat zijn de gevolgen van deze plannen voor u? Daarover willen wij tijdens de VVD-Dag, die geheel in het teken staat van de Miljoennota, met u in gesprek. Lees verder

 • VVD stelt andere prioriteiten

  29 september − Het college lijkt de laatste tijd meer bezig met de eigen verhuizing naar het nieuwe stadhuis en stelt verkeerde prioriteiten. Weg- en groenonderhoud wordt steeds slechter en er is ook nog steeds geen goede en veilige fietsverbinding naar de Campus. Deze week werd bekend dat Nederland inmiddels de meest concurrerende economie van Europa heeft, maar helaas kunnen bedrijven in de gemeente Wageningen hier onvoldoende van profiteren doordat het college maar geen oplossing heeft voor het bereikbaarheidsprobleem. De VVD laat het er niet bij zitten en richt de hoop op de provincie Gelderland. De provincie hecht gelukkig wel veel belang aan de bereikbaarheid van universiteitsstad Wageningen. Lees verder

 • VVD boos op lamlendig college

  23 september − VVD Fractievoorzitter Marc Kiel is onthutst over het bericht dat het college van B&W belangrijke verkeersplannen in Wageningen op een laag pitje heeft gezet. Ambtenaren hebben volgens het college te weinig tijd om aan de plannen te werken. Kiel reageert boos en vind dat het college van B&W de verkeerde prioriteiten stelt. Lees verder

 • VVD stemt niet in met begroting

  22 augustus − De VVD heeft samen met de voltallige oppositie tegen de nieuw op te stellen meerjarenbegroting 2016-2020 gestemd. Dit gebeurde tijdens de behandeling van de Kadernota 2016. Lees verder

 • Wethouder project Duivendaal laat gemeenteraad links liggen.

  12 juli − Reeds eerder heeft de VVD haar bezorgdheid over de ontwikkelingen binnen het project Duivendaal naar voren gebracht. Deze bezorgdheid is inmiddels een ernstige vorm van verontwaardiging geworden. Na een eerder persbericht en een verzoek van VVD en SP is een “rondetafelgesprek” van de diverse gemeenteraadsfracties met de verantwoordelijk wethouder de heer Han ter Maat gevoerd. Dit was een erg eenzijdig gesprek, waarin de verschillende fracties hun ideeën en bedenkingen over het project naar voren konden brengen. Vrijwel alle fracties wilden betrokken worden bij het project en in een vroegtijdig stadium de kader stellende rol van de gemeenteraad vorm en inhoud geven. De wethouder gaf daar verder geen informatie, maar zegde toe voor het zomerreces met nota met uitgangspunten te komen. Deze nota is tot op dit moment (nog) niet verschenen. Lees verder

 • Voortgang afbouw Permar en de nieuwe participatiewet

  01 juli − In dit artikel wil de VVD ingaan op de ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening Permar in Ede. Permar is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Ede, Barneveld , Scherpenzeel , Renkum en Wageningen. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd? Na het onverwachte verlies van ruim 1 miljoen euro over 2014 dat in maart 2015 naar buiten kwam, is door de betrokken gemeenteraden besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de gang van zaken. Ondergetekende zat namens onze gemeente in de begeleidingscommissie van dat onderzoek. Dit heeft november vorig jaar geleid tot een rapportage door het bureau Berenschot (Permar onderzocht, 5 november 2015), waarin een aantal pijnpunten werden benoemd. Na het aftreden van de toenmalige directeur, het aantrekken van een nieuwe, het vervolgens aftreden van de wethouder uit Ede als voorzitter van het (dagelijks) bestuur van de Permar (kortom: de soap), rees uiteraard de vraag: hoe nu verder? Lees verder

 • Oprichting VVD Vallei en Veluwe

  01 juni − Op 1 juni zijn de VVD-afdelingen Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen samen opgegaan in het lokale netwerk 'VVD Vallei en Veluwe'. Lees verder

 • Draagvlak voor verbreding Nijenoord Allee neemt af

  24 mei − Het draagvlak voor verbreding van de Nijenoord Allee en Mansholtlaan is verder afgenomen. Dit concludeerde VVD fractievoorzitter Marc Kiel maandagavond op de politieke avond in Wageningen. Onder grote belangstelling bespraken de politieke partijen de verschillende ontwerpvarianten om de bereikbaarheid te verbeteren. Het zogenaamde “rondje Campus” is voor steeds meer partijen de meest aantrekkelijke optie. Hiermee wordt niet alleen de doorstroming van het verkeer veel beter, maar is ook nog eens vele malen goedkoper dan het alternatief waarbij de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan verbreed zouden moeten worden tot 2x2 rijstroken. In oktober sprak de meerderheid van de raad nog haar voorkeur uit voor verbreding van de bestaande wegen, maar uit nader onderzoek blijkt dat deze variant technisch niet uitvoerbaar is. Volgens de prognoses kost verbreding van de bestaande wegen ruim 40 miljoen Euro, drie keer zoveel als de kosten van het rondje Campus. Lees verder

 • VVD en SP zetten ontwikkeling Duivendaal op agenda

  19 april − Maandag heeft de gemeenteraad op initiatief van VVD en SP gesproken over de plannen voor het terrein Duivendaal. Frank van Zuilen (VVD): “Om te voorkomen dat we straks geconfronteerd worden met uitgewerkte plannen willen we vanaf het begin vorm en inhoud wil geven aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad”. Lees verder

 • Frank van Zuilen nieuwe fractieondersteuner

  11 april − De VVD fractie is versterkt met Frank van Zuilen. Frank was wethouder in Ede, daarna burgemeester in Tynaarlo. Nu zoekt hij zijn plek in Wageningen. Lees verder

 • Vragen VVD over besluit bouw Ireneschool

  06 april − Maandag heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van budget ten behoeve van de bouw van de nieuwe Ireneschool aan de Buurtseweg. De VVD heeft samen met het CDA tegen gestemd. De VVD heeft betoogd dat onderwijshuisvesting een taak van de gemeente is en dat scholen goed gehuisvest moeten worden. Fractievoorzitter Marc Kiel: “De vraag is dus niet of we als VVD scholen willen huisvesten, maar of we deze school moeten huisvesten. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven en wat de ons betreft besteden we het geld aan scholen die toekomst hebben”. Lees verder

 • Zorgen VVD over voortgang Sociaal Beleidsplan Wageningen

  11 maart − De VVD-Wageningen heeft zorgen over de voortgang van de ontwikkeling van het gemeentelijke sociaal beleidsplan. In het kader van deze ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van burgerparticipatie, die wordt vormgegeven door een proces van co-creatie door middel van enquêtes, avondsessies en vormen van elektronische communicatie. De zorgen van de VVD betreffen de tot op heden geboekte voortgang en de focus van de discussies. Lees verder

 • VVD pleit voor lagere woonlasten in Wageningen

  03 maart − De VVD in Wageningen is bezorgd over de hoge lasten voor inwoners en bedrijven in Wageningen. Uit een recent onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat huiseigenaren in Wageningen dit jaar gemiddeld € 389 aan ozb moeten betalen. De totale woonlasten, inclusief rioolheffing en afvalstoffenheffing, zijn voor een gezin in Wageningen gemiddeld € 819. Dat is een stijging van 5,6% ten opzichte van vorig jaar. Wageningen is hiermee een van de duurste gemeenten van Gelderland om te wonen. De lasten in buurgemeente Ede zijn bijna 20% lager dan in Wageningen. Ook de lasten voor Wageningse ondernemers behoren tot de hoogste van Gelderland. Lees verder

 • VVD: De bereikbaarheid van Wageningen moet beter!

  13 februari − De provinciale VVD vindt de bereikbaarheid van (de Universiteit) Wageningen van regionaal belang. De provincie Gelderland bestudeert alternatieve mogelijkheden om die bereikbaarheid te verbeteren. Tot nu toe zet de gemeente Wageningen in op het aanpakken van de Nijenoord Allee om de doorstroming te bevorderen. Door de groei van Wageningen is die situatie nu onhoudbaar. Files verstoppen de stad tijdens spitsuren. De oude ringweg ligt na vele uitbreidingen midden in de stad. “De bereikbaarheidsproblemen ondervind ik, net als vele anderen, dagelijks en moeten snel worden opgelost", aldus VVD Statenlid Bastiaan Meerburg die in Wageningen werkt. Lees verder