Groen in de stad

Samen met GroenLinks hebben een voorstel gedaan om te zorgen voor meer groen in de stad. Een groene omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk.

groen

Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en de waarde van woningen stijgt, waardoor de economische groei van onze stad wordt versterkt. Het gaat hierbij niet alleen om de hoeveelheid groen, maar ook om de kwaliteit ervan. Zo verbeteren bepaalde bomen en struiken de luchtkwaliteit door het reduceren van CO2 en fijnstof. Andere bomen zijn goed in staat om geluidsoverlast te verminderen of de biodiversiteit te verbeteren. Aandacht voor het groen in de stad wordt steeds belangrijker in verband met het toenemend aantal inwoners en de neiging om de lege plekken in de stad vol te bouwen met appartementen en studentenwoningen. Wij zien liever meer woningen met een tuin. Een eerste stap om te zorgen voor meer groen in de stad is om gebruik te maken van de aanwezige kennis in Wageningen om de kwaliteit en hoeveelheid groen in kaart te brengen zodat er efficiente maatregelen kunnen worden genomen. Als we ieder jaar 100 bomen extra planten wordt Wageningen vanzelf groener...