College werkt toch mee aan realisatie rondje Campus

WAGENINGEN - Het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA en CU blijkt toch bereid om mee te werken aan de realisatie van het rondje Campus. Dit blijkt uit antwoorden van het college op vragen van VVD fractievoorzitter Bart Rozemeijer. Dat is opvallend, zeker omdat vooral PvdA en Christenunie tijdens de campagne openlijk twijfel zaaiden of de nieuwe weg wel noodzakelijk is. Nu deze partijen bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben gekregen kunnen ze niet anders dan erkennen dat de verkeersbehoefte de komende jaren sterk zal toenemen. Mede door de nog te verwachte sterke ontwikkeling van de Campus is de nieuwe weg noodzakelijk om de bereikbaarheid van Wageningen op lange termijn te garanderen. De VVD is tevreden dat de provincie de regie bij het verbeteren van de bereikbaarheid heeft overgenomen. Rozemeijer (VVD): “Er is al veel tijd verloren doordat de vorige coalitie er niet in is geslaagd een oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem te vinden”. De VVD hoopt dat goede samenwerking van de  gemeente Wageningen met de provincie ertoe leidt dat er een goede landschappelijke inpassing van de weg komt en dat de fietsverbindingen van en naar de Campus  verbeterd worden.