Het Linkse beleid van de afgelopen jaren

Door het linkse beleid van GroenLinks, D66 en Stadspartij zijn de afgelopen jaren helaas forse tekorten ontstaan. Het sociaal beleid is hier veel duurder, maar niet meetbaar beter dan in andere gemeenten. Door de hoge kosten zijn de belastingen hoog en moet er bezuinigd worden op andere belangrijke zaken zoals het onderhoud van wegen en de openbare ruimte. Het Venster is door de bezuinigingen zelfs failliet gegaan.

VVD Wageningen vindt een goede financiƫle huishouding van groot belang. Wij vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.

Gemeenteschuld door middel van leningen dient teruggedrongen te worden.

Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciƫn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De schuldratio alsook de netto schuldquote blijven of gaan naar een aanvaardbaar niveau.