Werk en inkomen volgens VVD Wageningen

Het verliezen van je baan is voor veel mensen zeer ingrijpend. Wij willen mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen ondersteunen om snel weer aan de slag te kunnen en vinden dat mensen die echt niet kunnen werken, een fatsoenlijke uitkering verdienen.

Mensen in de bijstand die kunnen werken hebben de verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en op eigen benen te staan. We mogen niet vergeten dat de uitkering wordt betaald door mensen die wel werken en vinden het normaal dat mensen blijven solliciteren en een tegenprestatie verrichten. Op die manier doe je concreet iets terug voor de uitkering die je ontvangt.

Wij willen samen met anderen zoals de werkgevers ervoor zorgen dat iedereen die wil werken ook in Wageningen kan werken. Dus ook ouderen en mensen met een beperking. Mensen die van een uitkering naar een baan gaan moeten er financieel merkbaar op vooruit gaan. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af. Wij steunen specifieke regelingen voor kinderen die in armoede leven en zorgen voor begeleiding van onze inwoners met financiƫle problemen.