Het bevrijdingsfestival bepaalt niet alleen voor een belangrijk deel de identiteit van Wageningen, maar..

Om te zorgen dat Wageningen ook in de toekomst Stad der Bevrijding blijft moet er wat de VVD betreft veel verbeteren bij de organisatie. Het huidige gemeentebestuur heeft dit teveel laten lopen en dat is slecht voor Wageningen

Het bevrijdingsfestival bepaalt niet alleen voor een belangrijk deel de identiteit van Wageningen, maar is ook van wezenlijk belang voor onze ondernemers in de binnenstad. Wij gaan ervoor zorgen dat het bevrijdingsfestival weer een echt Wagenings feest van nationale allure wordt. Er is geen betere plek dan onze binnenstad om dit feest te houden. Onze ondernemers hebben laten zien dat ze heel goed in staat zijn om samen met anderen de organisatie vlekkeloos te verzorgen.

Omdat de huidige evenemententerreinen zoals de Dreijen en Duivendaal in de toekomst verdwijnen door woningbouw zoeken we naar een nieuwe locatie in de nabijheid van het centrum. Wij zien hiervoor goede mogelijkheden in de buurt van de haven.Om te zorgen dat Wageningen weer dé plek wordt om te gedenken en de vrijheid te vieren willen we de militaire component weer versterken en het defilé in ere herstellen. In overleg met onze VVD-collega’s in Den Haag gaan we zorgen voor meer steun en betrokkenheid van het Ministerie van Defensie.