Unieke kans voor uitbreiden parkeervoorzieningen centrum

Maandag 19 februari kon de gemeenteraad suggesties inbrengen die meegenomen kunnen worden bij de verbetering van de Grebbedijk. Bart Rozemeijer van de VVD ziet een unieke kans om op bij de kop van de haven op de hoek Nude/Havenafweg/Grebbedijk een oplossing mee te nemen voor de verbetering van de parkeergelegenheid nabij het centrum.

Deze locatie komt mogelijk op korte termijn ter beschikking in verband met de verhuizing van het huidige transportbedrijf. Hier kan prima een parkeergarage voor zo’n 200 à 300 auto’s worden gerealiseerd. Deze valt dan grotendeels weg in de dijk. Op het dak hiervan is er dan de mogelijkheid voor een horecagelegenheid met terras 
dat uitzicht biedt op de haven. Door de wand aan de Nude en de Havenafweg een cosmetische woningschil te geven wordt de parkeergarage op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze opgenomen in de omgeving. 
De VVD vindt dat deze oplossing een aanvulling is op de kwaliteitsslag die door het college wordt beoogd voor de kop van de haven. Onderdeel hiervan is het realiseren van een betere recreatieve route tussen haven en binnenstad. Door het realiseren van de parkeergarage worden meerder vliegen in één klap gevangen aldus Rozemeijer. Er wordt een broodnodige parkeervoorziening gerealiseerd om de verdwijnende parkeerplaatsen op Duivendaal op te vangen. Daarnaast kunnen recreanten die met de auto komen dicht bij de haven en de Grebbedijk parkeren om vervolgens te kunnen wandelen in de omgeving van de dijk en de uiterwaarden. Vervolgens kunnen zij gebruik 
maken van de vele horecagelegenheden in de binnenstad.