Linkse partijen laten senioren (wederom) in de kou staan

Linkse partijen laten senioren (wederom) in de kou staan Tijdens de laatste raadsvergadering is gesproken over het instellen van een fonds (350.000 euro) om eigenaren van appartementen te helpen de algemene ruimtes in hun gebouw rolstoelvriendelijk te maken. Daarbij moet U denken aan de entree, de gangen etc. Vooral bij senioren –die immers langer zelfstandig moeten wonen- is dit een punt van aandacht.

Toegegeven, aan het raadsvoorstel kleefden wat kleinere bezwaren. Het voorbereidend werk is wel eens beter uitgevoerd. Maar toch was het een prima voorstel voor een goed doel. De VVD deed dan ook een aantal voorstellen voor verbetering. Tijdens de behandeling in de Raad bleek echter dat een meerderheid van linkse partijen de huisvesting van senioren helemaal niet hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Het voorstel werd dus afgestemd. Nee, liever steunden ze het voorstel om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen en zo CO2 en kosten te reduceren. En dat op ambitieus niveau. Met realistische investeringen, maar ook met zaken die een terugverdientijd hebben van 100 jaar. En houtpelletverwarming in gemeentelijke gebouwen in woonwijken, wat ongetwijfeld voor overlast door fijnstof zal zorgen. Totale kosten 2,5 miljoen euro. Kortom een treffend voorbeeld van Wageningse symboolpolitiek die belangrijker wordt gevonden dan de behoeften van onze eigen senioren.