VVD wil haast maken bij aanleg zonneveld

Onze oproep om haast te maken bij de aanleg van een zonneveld werd bijna unaniem aangenomen. Hiermee steunen we de plannen van een Wageningse ondernemer om een zonnepark aan te leggen op het terrein van Wageningen Universiteit op de Haarweg.

Bij de normale procedure duurt de vergunningsverlening zo lang dat de haalbaarheid twijfelachtig wordt.  Opvallend was dat de GroenLinks wethouder nog niet op de hoogte was van de mogelijkheden om een snellere procedure toe te passen. We zien als VVD veel kansen voor Wageningse ondernemers om daadwerkelijk bij te dragen aan wereldwijde vraagstukken op het gebied van energie, klimaat, voeding en water. 

De gemeente moet wat ons betreft deze ondernemers ondersteunen en zeker niet in de weg zitten. Wij willen geen symboolpolitiek, maar realistisch zijn in het streven naar een duurzame toekomst. 

Zie ook artikel in de Gelderlander 18 januari