Begroting gemeente Wageningen: sluitend of stuitend?

Onlangs is de begroting voor 2018 en volgende jaren vastgesteld. Daarbij stelde het College (wethouders van D66, GroenLinks en Stadspartij) triomfantelijk dat de begroting sluitend was. Nou, daar valt veel op af te dingen. Een sluitende begroting betekent namelijk niet dat de inkomsten en de uitgaven in evenwicht zijn. Er wordt ook beroep gedaan op de reserves. Dat is een boekhoudkundige term voor het vermogen van onze gemeente.

Er wordt kortom ingeteerd op ons vermogen. Vergelijk het met een extra hypotheek op uw huis om die fantastische bootreis te kunnen betalen. Een afrader! In cijfers: het structureel tekort van onze gemeente in 2016 was 3,966 miljoen euro (www.ftgelderland.databank.nl). Het jaar 2017 is afwachten. Maar met wat bijlenen komen we vast wel op een “sluitende begroting”. En dan het sociaal domein (wethouder: GroenLinks). Daar is voor 2018 en volgende jaren een greep uit de kas gedaan van 1,65 miljoen (omdat een aantal jaren geleden het budget voor het sociaal domein 1,6 miljoen te ruim was begroot). En er is 1,7 miljoen tekort voor dit jaar. Dat is al een tijd bekend, maar een plan om dat op te lossen komt er niet. Stuitend in plaats van sluitend.