VVD breekt lans voor Belmonte arboretum

Tijdens de besprekingen over de begroting 2018-2021 hebben we gepleit voor een verhoging van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het Arboretum Belmonte.

© IG®

Wij willen dat er jaarlijks minimaal 15 duizend Euro beschikbaar wordt gesteld voor het op peil houden van het onderhoud. In het algemeen is de VVD terughoudend met het uitgeven van belastinggeld aan allerhande sympathieke initiatieven vanuit de stad, maar in dit geval vinden we een structurele bijdrage op zijn plaats. In het kader van een publiek belang. Het Arboretum Belmonte is één van de meest markante plekken in Wageningen, behoort tot de nationale plantencollectie en is als zodanig aangemerkt als museum.  Het is geliefd bij onze inwoners en bij toeristen. Vanaf déze plek willen we een groot compliment geven aan alle vrijwilligers die Belmonte maken tot de mooie en unieke plek die het nu is!