Leerlingenvervoer Wageningen

Het vervoer van leerlingen naar speciaal onderwijs wordt in Wageningen sinds 1 januari van dit jaar uitgevoerd door de Valleihopper. Naar volle tevredenheid. Met het begin van dit schooljaar zijn daar leerlingen bijgekomen uit andere gemeenten van de regio FoodValley (Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude). Sindsdien zijn er veel klachten: de vervoerstijden lopen in sommige gevallen op tot 2 uur per rit. Dit is voor deze categorie leerlingen véél te lang.

Op initiatief van de PvdA werd in de gemeenteraad een motie besproken waarin het College werd opgeroepen de reistijd (waar mogelijk) te beperken tot maximaal 1 uur. En de gemeenteraad te informeren over de uitvoerbaarheid van dit streven. In de aanbesteding van het leerlingenvervoer zou die maximum reistijd voortaan als randvoorwaarde moeten gelden. De overgrote meerderheid van de gemeenteraad ondersteunde deze zinvolle motie –de VVD uiteraard ook. Merkwaardigerwijs stemde D’66 tegen met als argument dat we eerst maar eens de geplande evaluatie (in oktober of zo) moesten afwachten. Kennelijk vindt D’66 het niet de taak van de gemeenteraad  om de ouders en verzorgers van de betroffen leerlingen duidelijkheid te verschaffen. Vreemd, want de gemeenteraad is wel eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Dus waarom dan niet je politieke verantwoordelijkheid nemen?