VVD-voorstel beleidsmaatregelen Zorg.

Op 4 juli besprak de Raad de Kadernota 2017. Daarmee wordt de begroting 2017 aangepast en die van 2018 voorbereid. Den Haag heeft de sector Zorg een bezuiniging van 3,2 miljoen euro opgelegd. In de Kadernota zijn daarom een aantal voorstellen opgenomen om deze bezuiniging te bereiken.

Helaas zijn die voorstellen niet erg concreet qua uitvoerbaarheid en effecten. Daarom heeft de VVD een notitie opgesteld met een aantal (elders in ons land) beproefde  beleidsmaatregelen voor de Zorg (zie bijlage). Deze beleidsmaatregelen zijn er op gericht om de Zorg zinnig, zuinig en mensgericht te maken. De VVD-notitie is, via een motie, voor behandeling en commentaar aan ons College van B&W aangeboden. Tot ons genoegen werd dit initiatief door bijna de gehele Raad gesteund. Alleen D’66 stemde om onduidelijke redenen tegen (maar dat gebeurt wel vaker).

Verder wordt er in de Kadernota voor de zoveelste keer bezuinigd op het onderhoud van de binnenstad en wordt er voor 6 miljoen euro geïnvesteerd (3,2 miljoen in 2017-2018). De VVD vindt dat het wel een beetje rustiger aan kan. Dus stemden we tegen de Kadernota in deze vorm. We hopen dat de begroting 2018 een positiever beeld zal geven. Eens raakt onze schatkist toch echt leeg.