VVD Wageningen

De VVD-Wageningen wil onze stad niet links laten liggen.

Wij willen voor onze inwoners,

Een veilige stad waar je jezelf kunt zijn en waar je werk hebt. Wij willen bouwen aan het Wageningen van de toekomst, vol energie en met kansen voor iedereen die daarvoor wil werken. Wij willen een stad waar ruimte is voor initiatief, waar iedereen meedoet en waar je trots op kunt zijn. Wij houden van aanpakken en kunnen niet wachten om met de toekomst van onze stad aan de slag te gaan.

De universiteit en studenten horen bij Wageningen. Wij zetten ons in voor een levendige, aantrekkelijke gemeente waar mensen gelukkig zijn en jongeren een toekomst op willen bouwen. Daar horen betaalbare woningen, goede sportvoorzieningen en een gezellige binnenstad met ruime openingstijden bij. Maar ook een sterk en betrouwbaar gemeentebestuur dat opkomt voor alle inwoners van onze stad.

Een duurzame toekomst. We hebben een unieke mogelijkheid om flinke stappen te zetten en daadwerkelijk bij te dragen aan wereldwijde vraagstukken op het gebied van energie, klimaat, voeding en water. We houden niet van symboolpolitiek en weten dat de overheid niet alleen de oplossing gaat bieden voor deze vraagstukken. Daarom doen we een beroep op onze inwoners, bedrijven en instellingen en spreken we hun aan op de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid. De samenwerking in de FoodValley regio biedt veel kansen om uit te groeien tot de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding.

Goede bereikbaarheid van Wageningen is cruciaal voor onze kennisstad en de regiofunctie die de stad heeft voor werkgelegenheid, winkelen en cultuur. Wij willen de hoofdroutes verbeteren en we zijn voorstander van een westelijke rondweg zodat auto- en vrachtverkeer om de stad heen geleid wordt. Dat verbetert de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad. Als hiervoor beĆÆnvloeding nodig is van provinciaal of landelijk beleid, profiteren we van het feit dat de VVD een landelijke politieke partij is.

Een gemeente die dienstverlenend is.
We zijn er trots op dat steeds meer Wageningers zelf het initiatief nemen om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zoals het beheer van openbaar groen, het opruimen van zwerfafval, de organisatie van buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciƫn.